วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

>>>การจัดพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ปี 2553

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 นายสุริยน จรุงเกียรติกุล นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานในพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ปี 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา ในพิธี มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (หมู่ท่ 12 ตำบลปลายพระยา) มอบเกียรติบัตรให้กับนายสนอง สิงห์บำรุง อดีตกำนันตำบลคีรีวง เนื่องจากดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมอบรางวัลการประกวดผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2553 (หมู่ท่ 4 ตำบลเขาเขน)


ไม่มีความคิดเห็น:

ปฏิทินอำเภอ 2553


ShoutMix chat widget